piątek, 23 grudnia 2011

Pałac Sternbergów w Pradze na Małej Stranie


Często jestem pytany o symbol Zakonu, skąd krzyż i skąd gwiazda ?Geneza tych symboli jest taka, krzyż był od początku ,jako symbol zakonu, jednakże był bardzo zbliżony do symbolu np. Templariuszy, i należało coś zrobić by odróżnić się od innych zgromadzeń. W 1250 Agnieszka Czeska zwróciła się do papieża Innocentego IV z prośbą o przyznanie zakonnikom znaku odróżniającego ich od innych zakonów i bractw szpitalnych. Na mocy papieskiego polecenia biskup praski Mikołaj 17 czerwca 1252 do symbolu zakonu - czerwonego krzyża - dodał czerwoną sześcioramienną gwiazdę. Nowy znak został przyjęty podczas uroczystości w kościele św. Pawła na Poryczu. Symbol zakonu został potwierdzony oficjalnie bullą z 20 czerwca 1256 przez papieża Aleksandra IV. Wyróżnia on członków zgromadzenia do czasów dzisiejszych.


Oprócz krzyża jest też gwiazda ... jej pochodzenie nie jest jednoznacznie poznane jednakże przyjmuje się że to gwiazda z herbu Strenbergów ... gdyż na zamku tego rodu zgromadzenie przebywało na samym swym początku. Z rodu Sternbergów wywodził się też pierwszy mistrz zakonu Albert.


Poprzez symbol ten doszukują się badacze związku zgromadzenia z krucjatami i Ziemią Świętą. Gwiazda pod krzyżem zakonnym ma symbolizować Matkę Boską modlącą się pod krzyżem Jezusa, gdyż to specyficzne połączenie symboli gwiazdy i krzyża właśnie podczas krucjat było spotykane.


Taką oto piękną gwiazdę znalazłem w Pradze na frontonie Pałacu Sternbergów na Małej Stranie 7


oto ona:A oto cały pałac ...


i wspaniałe "rzygacze"Rzeczywiście gwiazda jest dokładnie taka sama jak zakonna ,takie oto niespodzianki można spotkać spacerując po Pradze.